دسته: مقالات

0

BMS چیست ؟

سیستم مدیریت ساختمان سیستم مدیریت ساختمان یا BMS (Building Management System ) سیستم مدیریت ساختمان یا BMS (Building Management System ) سیستمی است که به فعالیتها و امور ساختمانها نظارت کرده و در مواقع لازم با توجه به تغییرات شرایط محیطی، تغییرات لازم را بطور خودکار اعمال می­نماید. این سیستم می­تواند با توجه به کاربری...

0

خانه هوشمند و تاثیر آن در صرفه جویی انرژی

خانه هوشمند معرفی خانه هوشمند  بیش از یک دهه پیش با افزایش تکنولوژی  در زمینه تاسیسات الکتریکی و به منظور معرفی مفهوم شبکه کردن تجهیزات و وسایل در خانه بوجود آمد. خانه هوشمند شامل شبکه داخلی و کنترل هوشمند بر سرویس های خانگی مختلف می باشد که طراحی و اجرای آن یکی از بزرگترین...