اهداف کلان

برخی از اهداف و برنامه‌های کلان مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند برق و انرژی به شرح زیر می‌باشد:

 • مشارکت و ایجاد همسویی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه فناوری‌های شبکه هوشمند صنعت برق درکشور
 • تهیه و به‌روزرسانی نقشه راه توسعه فناوری‌های شبکه هوشمند برق براساس نیازهای صنعت برق کشور
 • همکاری علمی با واحدهای فناور در دانشگاه‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علمی فناوری
 • محوریت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی شبکه هوشمند در پژوهشگاه نیرو
 • ارائه خدمات و تلاش برای ایجاد همسویی در توسعه شبکه هوشمند حوزه برق
 • ایجاد نظام حمایت مالی از طرح‌ها و پروژه‌های شبکه هوشمند
 • برنامه‌ریزی کلان، تدوین طرح‌ها و تعریف پروژه‌های شبکه هوشمند
 • مشاوره و همکاری در راه‌اندازی پایلوت‌های مورد نیاز صنعت برق در زمینه شبکه هوشمند
 • هدایت، راهبری، نظارت و اطلاع‌رسانی به صنعت برق در زمینه شبکه هوشمند
 • جهت‌دهی تحقیقات و توسعه شبکه هوشمند در راستای نیازمندی‌های بازار
 • کمک به توسعه دیدگاه‌های صنعت برق در خصوص ضرورت سرمایه‌گذاری در زمینه شبکه هوشمند
 • مشارکت در همکاری‌های بین‌المللی شبکه هوشمند
 • ایجاد همسویی و ارائه خدمات در زمینه فعالیت‌های پژوهشی شبکه هوشمند برای بخش‌ها‌ی مختلف حوزه انرژی کشور (گاز، نفت و آب)