درباره مرکز

مرکز توسعه فناوری‌های شبکه هوشمند آب، برق و انرژی در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ با حکم ریاست محترم پژوهشگاه تأسیس گردید. هدف از ایجاد این مرکز توسعه فناوری‌های مرتبط با شبکه هوشمند و تلاش برای ایفای نقش محوری در حوزه شبکه هوشمند ابتدا در صنعت برق و سپس در صنعت آب و انرژی می‌باشد. مرکز توسعه فناوری‌های شبکه هوشمند آب، برق و انرژی، مجری محوری صنعتی طرح ملی شبکه هوشمند برق و پیاده‌سازی طرح نمونه یکی از ۳۷ طرح کلان ملی شورای عتف می‌باشد.

با توجه به سرعت گرفتن فرآیند هوشمندسازی در حوزه‌های مختلف و ارائه تفاسیر مختلف از هوشمندسازی لزوم وجود یک نهاد علمی- حاکمیتی در جهت همسوسازی تعاریف، استاندارد نمودن پروژه‌ها و جلوگیری از حرکت‌های شتاب‌زده بیش از بیش موردنیاز است. این نهاد که مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند آب، برق و انرژی نام دارد از یک‌طرف به دلیل استقرار در پژوهشگاه از جنس پژوهشی- علمی بوده و با دسترسی به منابع علمی و دانشگاهیان امکان رصد فناوری‌های جدید در این حوزه را داشته و از طرف دیگر به دلیل اتصال به بدنه وزارت نیرو و ارتباط با صنایع می‌تواند نقش یک نهاد نماینده حاکمیت را در راستای جهت‌دهی به پروژه‌ها و طرح‌های اجرایی این حوزه متناسب با نیازها، اولویت‌ها و توانمندی‌های سازمان‌های بهره‌بردار و شرکت‌ها و صنایع ایفا نماید. لذا مرکز به عنوان متولی هوشمندسازی در وزارت نیرو با توجه به اولویت‌های کشور و نیز با رصد تمام فعالیت‌های این حوزه می‌تواند در صورت نیاز به این حرکت شتاب داده و در مواقع ضروری به عنوان یک عامل کند کننده حرکت‌های شتاب‌زده نیز عمل کند. این مرکز معتقد است که برای ایجاد هوشمندی در شبکه‌های بزرگی نظیر آب، برق و انرژی در کشور باید تجربیات زیادی در قالب پروژه‌های پایلوت هدف‌دار به دست آید که هر یک بخشی از مسائل مطرح در آن حوزه را مشخص خواهند کرد. بر این اساس فعالیت‌های مرکز بر اساس پایلوت‌های هدف‌دار تنظیم گردیده است هرچند که سایر وظایف این مرکز نیز بر اساس سیاست‌های پژوهشگاه نیرو در حال پیگیری می‌باشد.