بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

اینترنت اشیا-کشاورزی 0

«هوش‌مصنوعی » و «اینترنت‌اشیا» کشاورزی جهان را متحول می کنند

اینترنت اشیا، هوش مصنوعی «کشاورزی دقیق»(precision farming) از الگوریتم ماشین‌های یادگیری استفاده‌ می‌کند تا به‌جای مصرف بالای آفت‌کش‌ها در یک منطقه وسیع، از میزان کمتری از این مواد شیمیایی مصرف‌ شود چرا که با این روش، به‌راحتی می‌توان درختان خاص، بوته‌ها یا حتی برگ‌های مورد‌ نظر را هدف قرار‌داده و...

کنتور آب هوشمند 0

روند بازار جهانی کنتور آب هوشمند

کنتور آب هوشمند با توجه به افزایش جمعیت شهری جهان و به دلیل افزایش مهاجرت روستاییان به شهر، کمبود آب یکی از مهمترین چالش هایی است که دولت ها، شهرها و شرکت های بزرگ متوجه آن شده اند. تحقیقات اخیر پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰ بیش از...