روند افزایشی تجاری‌سازی انرژی خورشیدی

در دنیای امروزه، تصویر خانه‌هایی که با یک سیستم خورشیدی خانگی برق خانه‌های خود را تامین می‌کنند قدیمی شده است. درست است. سیستم‌های ذخیره‌سازی منفصل از شبکه مناطق دور افتاده برخی کشورهای در حال توسعه را دربرگرفته است اما سیستم‌های خورشیدی منفصل از شبکه برق، کاربردهای فراوانی هم در بخش...