مدیریت

سمت : مدیر بخش انتقال و توزیغ هوشمند

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی برق گرایش سیستمهای قدرت، فارغ التحصیل دکترای مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدیر حوزه انتقال و توزیع مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند پژوهشگاه نیرو، چاپ و ارائه بیش از ۵۰ مقاله در مجلات و کنفرانسهای معتبر علمی، داور مجلات ISI و کنفرانسهای معتبر داخلی و بین المللی

دکتر محمدی

دکتر رضا محمدی