مدیریت

سمت : مدیر بخش آموزش، فرهنگ سازی و نوآوری

فارغ التحصیل برتر دانشگاه‌های صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، کسب رتبه پژوهشگر برتر دانشگاه، سوابق اجرایی: مدیر آموزش، فرهنگسازی و نوآوری مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند – پژوهشگاه نیرو، کارشناس ارشد فنی پروژه کلان ملی "تدوین سند راهبردی طرح شبکه هوشمند برق ایران"، دبیر علمی برنامه مهندسی برق کنفرانس بین المللی IEEE-2015, KBEI، داور ۵ مجله تخصصی ISI و کنفرانس‌های متعدد بین المللی، مجری ۶ طرح پژوهشی

دکتر محسن معدنی